Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK - Učinkovito reševanje konfliktov med preverjanjem NPK

14. junija 2023 bomo za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK z licenco v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja ponovno izvedli delavnico z naslovom Učinkovito reševanje konfliktov med preverjanjem NPK.

Namen delavnice je poglobiti znanja za uspešno reševanje konfliktov, s posebnim poudarkom na spoznavanju razlogov za nastanek konfliktov ter običajnih strategij razreševanja napetosti. Spoznali boste tudi kaj lahko storite za preprečevanje konfliktov ter sedem korakov za reševanje konfliktnih situacij. V drugem delu delavnice pa se boste srečali s tehnikami samoobvladovanja, s pomenom aktivnega poslušanja sogovornika, asertivnim posredovanjem lastnega mnenja ter spodbujanjem za iskanje rešitve, sprejemljive za oba sogovornika. Izdelali boste tudi  osebni akcijski načrt.

Spopolnjevanje bomo izpeljali na Andragoškem centru Slovenije (Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, II. nadstropje), v obsegu 8 pedagoških ur.

Zaradi aktivnega načina dela je število prijav omejeno (30 udeležencev). Po zapolnitvi mest prijave ne bodo več možne.

Delavnico bo izpeljal zunanji sodelavec Miran Morano.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 08. junij 2023
Kontaktna oseba: Vera Mlinar (01/5842 588, vera.mlinar@acs.si)