ABC okoljskega učenja 3

V sklopu projekta Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju nadaljujemo z izobraževalnimi srečanji za  strokovne in vodstvene delavce v izobraževanju odraslih na temo okoljskega učenja.
Nadgradili bomo naši pretekli izobraževanji ABC okoljskega učenja 1 in 2, čeprav tedanja udeležba ni pogoj, da ste z nami tokrat.

Program bo potekal na daljavo (prek Zoom-a), v obliki krajših srečanj.

Podrobnejše informacije in urnik najdete v URNIKU.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 30. avgust 2023
Kontaktna oseba: Ema Meden (01/5842 598, ema.meden@acs.si)