Spopolnjevanje mentorjev v programu PUM-O+ - Moja lastna moč - nadaljevalni seminar

Na nadaljevalnem seminarju z naslovom Moja lastna moč, ki bo potekal 18. do 20. septembra 2023 v Ljubljani, se bomo ukvarjali z vprašanjem razvijanja notranjih moči pri mentorjih in udeležencih PUM-O+. Podroben program vam bomo poslali pred seminarjem.

Z nami bosta dr. Tanja Rupnik Vec, psihologinja, specialistka supervizije, ki se že vrsto let ukvarja s spodbujanjem razvoja kritičnega mišljenja v različnih starostnih obdobjih ter dr. Michael von Boninghausen, mednarodno priznani predavatelj, ki se ukvarja z vprašanji pozitivne psihologije, rezilientnosti, upravljanja s konflikti in s spodbujanjem osebnostnega razvoja pri otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami.

Vabljeni mentorji v programu PUM-O+ in morebitni bodoči mentorji v programu ter zunanji sodelavci, ki sodelujejo pri osebni obravnavi udeležencev. Seminarju se lahko pridružite tudi mentorji, ki se lanskega seminarja niste udeležili, saj bomo prvi dan v skrajšani obliki povzeli temeljne prvine modela in podpornih teorij.

Prvi dan bo seminar potekal na Andragoškem centru Slovenije, Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana.
19. in 20. septembra bomo gostje Inštituta za novejšo zgodovino; Ljubljana, Privoz 11. 

Seminar financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru nalog, ki jih za program PUM-O+ opravlja Andragoški center Slovenije in je za udeležence brezplačen. 

Trajanje: 24 pedagoških ur
Število točk: 1,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 20. september 2023
Kontaktna oseba: Natalija Žalec (01/5842 587, natalija.zalec@acs.si)