Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK - Timsko delo članov komisij pri preverjanju in potrjevanju NPK

26. septembra 2023 bomo za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK z licenco v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja ponovno izvedli delavnico z naslovom Timsko delo članov komisij pri preverjanju in potrjevanju NPK.

Namen delavnice je poglobiti znanja za uspešno izpeljavo postopka preverjanja NPK ter uspešno doseganje konsenza med člani komisij o uspešnosti kandidata. Spoznali boste, kako načrtovati preverjanje kandidatov pred komisijo ter pristope za doseganje konsenza. V drugem delu delavnice pa se boste okrepili zavedanje o pomenu konstruktivne povratne informacije ter se praktično preizkusili pri izpeljavi preverjanja s pomočjo metode igre vlog.

Spopolnjevanje bomo izpeljali na Andragoškem centru Slovenije (Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, II. nadstropje), v obsegu 8 pedagoških ur.

Zaradi aktivnega načina dela je število prijav omejeno (20 udeležencev). Po zapolnitvi mest prijave ne bodo več možne.

Delavnico bo izpeljala zunanja sodelavka dr. Danijela Brečko.
 

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 20. september 2023
Kontaktna oseba: Vera Mlinar (01/5842 588, vera.mlinar@acs.si)