Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK - Timsko delo članov komisij pri preverjanju in potrjevanju NPK

18. oktobra 2023 bomo za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK z licenco v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja ponovno izvedli delavnico z naslovom Timsko delo članov komisij pri preverjanju in potrjevanju NPK.

Namen delavnice je poglobiti znanja za uspešno izpeljavo postopka preverjanja NPK ter uspešno doseganje konsenza med člani komisij o uspešnosti kandidata. Spoznali boste, kako načrtovati preverjanje kandidatov pred komisijo ter pristope za doseganje konsenza. V drugem delu delavnice pa se boste okrepili zavedanje o pomenu konstruktivne povratne informacije ter se praktično preizkusili pri izpeljavi preverjanja s pomočjo metode igre vlog.

Spopolnjevanje bomo izpeljali na Andragoškem centru Slovenije (Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, II. nadstropje), v obsegu 8 pedagoških ur.

Zaradi aktivnega načina dela je število prijav omejeno (20 udeležencev). Po zapolnitvi mest prijave ne bodo več možne.

Delavnico bo izpeljala zunanja sodelavka dr. Danijela Brečko.

PRIJAVE NA SPOPOLNJEVANJE NISO VEČ MOŽNE - VSA PROSTA MESTA SO ZASEDENA.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 11. oktober 2023
Kontaktna oseba: Vera Mlinar (01/5842 588, vera.mlinar@acs.si)