Spopolnjevanje učiteljev in učiteljic v programu Začetna integracija priseljencev (ZIP) - Priprava učne ure za izvedbo programa ZIP

Učiteljice in učitelje v programu Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki ste že opravili program temeljnega usposabljanja učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP), in za poučevanje v programu iščete dodatno, praktično znanje ter sveže pristope in ideje vabimo na spopolnjevanje, ki bo potekalo na daljavo v popoldanskem času v ponedeljek, 13. novembra in sredo 15. novembra 2023.

Temeljni cilji spopolnjevanja so seznaniti se in spoznati:

  • izpeljavo programa (po vsebinskih sklopih) s praktičnimi primeri,
  • različne pristope k izpeljavi programa,
  • uporabo različnih učnih pripomočkov,
  • uporabo različnih orodij in spletnih virov.
Spopolnjevanje, ki ga bomona daljavo izpeljali v obliki dvodnevne delavnice z naslovom Priprava učne ure za izvedbo programa ZIP, bo karseda praktično naravnano, predstavljen bo uporaben nabor metod, orodij ter spletnih virov, ki jih boste lahko takoj prenesli v svojo prakso, hkrati pa bo tudi priložnost za medsebojno izmenjavo izkušenj in mnenj.

PRIJAVE NA SPOPOLNJEVANJE NISO VEČ MOŽNE - VSA PROSTA MESTA SO ZASEDENA.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 07. november 2023
Kontaktna oseba: Urška Pavlič (01/5842 581, urska.pavlic@acs.si)