Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih - Umetna inteligenca v izobraževanju odraslih kot dejavnik kakovosti

Za zaključeno skupino – omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih – pripravljamo drugo letošnje srečanje oz. spopolnjevanje (delno v živo, delno v obliki samostojnega učenja v spletni učilnici).

25. oktobra bo potekalo 6-urno srečanje v prostorih ACS. V uvodu se bomo posvetili tematikam s področja kakovosti izobraževanja odraslih. Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih bodo spoznali novosti, ki jih prinaša Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, ki je začel veljati 1. septembra. Predstavljene bodo tudi načrtovane razvojne aktivnosti za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih s poudarkom na digitalizaciji za naslednjih 5 let (obdobje 2024 – 2029). Osrednji del spopolnjevanja bo namenjen spoznavanju priložnosti in pasti, ki jih ponujata umetna inteligenca in strojno učenje v izobraževanju. Strokovno predavanje bo vodil izr. prof. dr. Marko Radovan iz Filozofske fakultete v Ljubljani.

V obliki organiziranega samostojnega učenja/dela (v obsegu 2 pedagoških ur) bodo udeleženci srečanja nekaj orodij/platform, ki uporabljajo umetno inteligenco, tudi praktično preizkusili in svoje ugotovitve predstavili v spletni učilnici. 
 

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 23. oktober 2023
Kontaktna oseba: Jasmina Orešnik Cunja (01/5842 596, jasmina.oresnik.cunja@acs.si)