Prijava ali registracija

Za programe usposabljanja oz. spopolnjevanja, na katere se prijavljate, potrebujemo vaše osebne podatke. Uporabljeni bodo za izdajo potrdil, poročanje financerjem, pošiljanju obvestil o spremembah izobraževanja, informiranju o aktualnih izobraževanjih in za vodenje različnih evidenc.

V skladu s slovensko zakonodajo (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ter Politiko zasebnosti, bomo vaše osebne podatke uporabljali v razvojno in znanstveno–raziskovalne namene in bodo obdelani v anonimizirani obliki, iz katere identiteta posameznika ne bo razvidna. Podatke hranimo trajno.

Uporabnika osebnih podatkov sta Andragoški center Republike Slovenije ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Upravljavec osebnih podatkov je: Andragoški center Republike Slovenije, Šmartinska 134a, Ljubljana, Tel: 01 5842 560, e-pošta: info@acs.si.

Prijavi se

Še niste prijavljeni v portal
MOJ ACS SPOPOLNJEVANJE?