Spopolnjevanje za mentorje študijskih krožkov

V ponedeljek, 20. januarja, bo za mentorje študijskih krožkov na ACS potekalo spopolnjevanje z naslovom Izzivi mentorstva - sodobni pristopi k moderiranju skupinskih procesov komunikacije.

Prvi del spopolnjevanja bo namenjen osvežitvi in posodobljenemu razumevanju kompetenc mentorja z metodo svetovne kavarne, drugi del pa obravnavi izzivov mentorstva, ki jih bomo skupaj poiskali še pred izvedbo z metodo odprtega prostora. Tako bomo hkrati ob naslavljanju izzivov osvežili tudi dve uporabni metodi skupinskih procesov komunikacije. Zaključili bomo s temo Osebna energija mentorja – kako jo lahko vzdržujemo in na dolgi rok ohranjamo polno angažiranost.
 

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 16. januar 2020
Kontaktna oseba: Nevenka Bogataj (01/5842 579, nevenka.bogataj@acs.si)