Program usposabljanja za izvajalce programa Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov (z dodatkom za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito)

V drugi polovici septembra (16., 23. in 24. septembra 2020) na ACS organiziramo izvedbo programa usposabljanja za izvajalce programa Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov (z dodatkom za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito) (krajše Opismenjevanje), ki je namenjen učiteljem in učiteljicam, ki so končali dodiplomski in magistrski študijski program slovenistike, slovenskega jezika ali razrednega pouka ter kulturnim mediatorjem in mediatorkam, ki bodo poučevali ali sodelovali v programu Opismenjevanje.

Namen programa je opismenjevanje oseb z nizko ravnjo pismenosti (odraslih govorcev drugih jezikov, mladoletnikov), katerih prvi jezik ni slovenščina. Program ima dodatek s specifičnimi vsebinami in navodili za izvedbo za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito, stare od 15 do 18 let. Izvaja se lahko tudi kot pripravljalnica na osnovno šolo za odrasle. Večina mladoletnikov - prosilcev za mednarodno zaščito ter mladoletnikov brez spremstva se vključuje v osnovno šolo za odrasle, kjer je pomembno, da se čimprej opismenijo v slovenščini, saj brez znanja jezika države sprejema težko sledijo učnim vsebinam in učnemu procesu v šoli.

Več o programu najdete v vabilu in programu usposabljanja (urnik).

Usposabljanje je umeščeno v ESS projekt »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022«,

Zaradi zagotavljanja varnosti v zvezi z virusom SARS-CoV-2 je število mest (v predavalnici) omejeno na največ 15 oseb.

Trajanje: 24 pedagoških ur
Število točk: 1,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 15. september 2020
Kontaktna oseba: Anita Jug Došler (01/5842 580, anita.jug.dosler@acs.si)