Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih

Za zaključeno skupino imenovanih in delujočih svetovalcev za kakovost v organizacijah, ki izobražujejo odrasle, organiziramo drugo letošnje spopolnjevanje. Spopolnjevanje bo potekalo od 3. 12. 2020 do 23. 12. 2020 v kombinaciji e-izobraževanja v Zoom in samostojnega učenja v spletni učilnici.

Delavnica omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih bo v četrtek, 3. decembra 2020 potekala na daljavo preko videokonferenčnega orodja Zoom. Po usposabljanju bodo svetovalci za kakovost nadaljevali z organiziranim samostojnim delom v spletni učilnici. 

Osrednja tematika, ki jo bomo vsebinsko obravnavali, je kakovost izvajanja izobraževanja odraslih na daljavo. Na delavnici bomo poročali tudi o zbiranju zgodb učiteljev v izobraževanju odraslih o spremljanju kakovosti njihovega dela, ki je v 2020 potekalo kot skupna akcija omrežja. Pogovorili se bomo še o predlogu za skupno aktivnost omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2021.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 01. december 2020
Kontaktna oseba: Jasmina Orešnik Cunja (01/5842 596, jasmina.oresnik.cunja@acs.si)