Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

Za skupino notranjih predavateljev iz Slovenskih železnic bomo v času od 2. do 8. marca 2021 izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnilil z novimi psihološkimi in pedagoško-andragoškimi znanji.

Trajanje: 24 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 24. februar 2022
Kontaktna oseba: Zdenka Birman Forjanič (01/5842 571, zdenka.birman.forjanic@acs.si)